NOWY PIERWIASTEK CHEMICZNY: COPERNICIUM
Sobiczewski, Copernicium, 203-204

Słowa kluczowe

Copernicium
pierwiastek
pierwiastek 112
IUPAC

Abstrakt

Już dość dawno temu poznaliśmy wszystkie pierwiastki występujące w sposób naturalny na Ziemi. Najcięższym z nich jest uran, o liczbie atomowej Z=92. Wszystkie dalsze zostały wytworzone sztucznie przez człowieka w laboratorium, na drodze reakcji jądrowych. W szczególności dotyczy to tzw. pierwiastków superciężkich występujących za lorensem (Z=103).

Sobiczewski, Copernicium, 203-204