NIETYPOWE ZACHOWANIA GRZEBIUSZKI ZIEMNEJ (PELOBATES FUSCUS)
Olszowska, Grzebiuszka ziemna, 209

Słowa kluczowe

Grzebiuszka ziemna

Abstrakt

W swoim codziennym życiu przemierzamy te same drogi, mijamy te same miejsca, nie zawsze zdając sobie sprawę z tego, że otaczający nas świat przyrody jest fascynujący pod każdym względem. Ten, kto w swoim biegu potrafi się zatrzymać i rozejrzeć z uwagą, ma szansę odkryć, że przyroda potrafi być też zagadkowa.

Olszowska, Grzebiuszka ziemna, 209