DRAPIEŻNICTWO ZASKROŃCA ZWYCZAJNEGO NATRIX NATRIX NA KIJANKACH KUMAKA GÓRSKIEGO BOMBINA VARIEGATA
Blazuk, Zaskroniec drapieznictwo, 214-216

Słowa kluczowe

zaskroniec
kijanka

Abstrakt

Kumak górski jest małym płazem. Dorosłe osobniki bardzo rzadko osiągają 6 cm, a niektóre dojrzewają już przy długości nieprzekraczającej 3 cm. Jest to płaz ciepłolubny, stąd późno pojawia się w zbiornikach wodnych, zwykle pod koniec kwietnia lub na początku maja. Po wejściu do wody rozpoczynają się gody, które mogą trwać do sierpnia.

Blazuk, Zaskroniec drapieznictwo, 214-216