WSPOMNIENIA Z WYJAZDÓW DO WÓD...
Biedrzycki, Wyjazdy do wod, 224-226

Słowa kluczowe

wody termalne
rehabilitacja

Abstrakt

Poniższe notatki nie dotyczą wyjazdów w celach terapeutycznych, ani nie są wspomnieniem z przełomu wieków XIX i XX. Pomysł wyjazdu „do wód” (oczywiście chodziło wtedy o wody termalne) przyszedł mi do głowy wtedy, gdy stan mojego zdrowia nie wymagał jeszcze ratowania przez zabiegi rehabilitacyjne.

Biedrzycki, Wyjazdy do wod, 224-226