WPŁYW ZAWARTOŚCI AZOTU W GLEBIE NA SZYBKOŚĆ TRAWIENIA TKANEK ZWIERZĘCYCH W DZBANKACH DZBANECZNIKÓW
Bryk, Azot w glebie, 246-248

Słowa kluczowe

azot
gleba
dzbanecznik

Abstrakt

Celem pracy było udowodnienie wpływu zawartości azotu w glebie na szybkość trawienia tkanek zwierzęcych przez enzymy trawienne w liściach pułapkowych dzbaneczników (rodzaj Nepenthes). Doświadczenie przeprowadzono na mieszańcach gatunków Nepenthes
ventricosa i Nepenthes Maxima, a jego wyniki potwierdzają postawioną przez autora hipotezę: enzymy dzbaneczników uprawianych na glebie wzbogacanej w azot trawią tkanki zwierzęce wolniej od tych, których podłoże jest ubogie w ten pierwiastek.

Bryk, Azot w glebie, 246-248