JAK ZARZĄDZAĆ PARKAMI NARODOWYMI?
mazurski parki, 65-66

Słowa kluczowe

Parki narodowe
zarządzanie

Abstrakt

Parki narodowe to instytucje państwowe o długoletniej już tradycji na świecie. Ich podstawową rolą jest ochrona szczególnie cennych przyrodniczo obszarów, które wszakże muszą być udostępniane społeczeństwu. Wobec rozwoju turystyki i rekreacji w ogóle, coraz silniejszy staje się konflikt między potrzebami przyrody, a dążeniami turystów, co zwiększa dylemat dla dyrekcji parków: na ile chronić bezbronny  świat roślin i zwierząt, a na ile narażać go na odwiedziny ludzi? W Tatrzańskim Parku Narodowym, przykładowo, liczba odwiedzających sięga 6 mln, w Karkonoskim – 2 mln.

mazurski parki, 65-66