MAZURY CUD NATURY
olszowska, Mazury cud natury, 68-70

Słowa kluczowe

Mazury
mazurski

Abstrakt

Jeszcze do niedawna nie można było znaleźć Mazur na mapie. Nazwę Mazury wprowadziły władze pruskie dopiero w XIX wieku. Rzeczownik Mazur pochodzi od przedrostka maz (brudzić, smolić, mazać), które oznaczało smołę. Nazwa Mazur wywodzić się może od smolników zamieszkujących tutejsze lasy. Pochodzenie nazwy można także wiązać z Mazowszem, jako, że w dawnej polszczyźnie Mazur to mieszkaniec Mazowsza.

olszowska, Mazury cud natury, 68-70