JARZĄB, JARZĘBINA I JARZĘBIAK
kaczmarczuk, jarzab, jarzebina..., 188-193

Słowa kluczowe

jarząb
jarzębina
jarzębiak
jarząb pospolity
witamina C

Abstrakt

Do rodzaju jarząb (Sorbus) z rodziny różowatych (Rosaceae) zaliczamy około 80 gatunków drzew i krzewów pochodzących przeważnie z umiarkowanej strefy półkuli północnej. Prezentowany takson pojawił się na globie ziemskim w zamierzchłej przeszłości, bo już w pierwszym okresie ery kenozoicznej, czyli w trzeciorzędzie.

kaczmarczuk, jarzab, jarzebina..., 188-193