PRZYPADKI PASOŻYTNICTWA MUCHY ROPUSZARKI LUCILIA BUFONIVORA NA ROPUSZE SZAREJ BUFO BUFO W KOSZALINIE
blazuk, mucha ropuszarka, 195-197

Słowa kluczowe

Mucha ropuszarka
pasożyt
pasożytnictwo
ropucha szara
Koszalin

Abstrakt

Mucha ropuszarka Lucilia bufonivora uważana jest za rzadkiego pasożyta płazów. Dane literaturowe wskazują, że do najczęściej atakowanych gatunków należy ropucha szara. Inne płazy bezogonowe, jak grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus, ropucha paskówka Epidelea calamita, rzekotka drzewna Hyla arborea, pętówka babienica Alytyes obstetricans, żaba wodna Pelophylax kl. esculentus, żaba trawna Rana temporaria i żaba moczarowa R. arvalis, atakowane są znacznie rzadziej.

blazuk, mucha ropuszarka, 195-197