Ewolucja światów według Arrheniusa
wszech p 100laty, 204-208

Słowa kluczowe

Arrhenius
głodówka
moczarka
spermatozoidy
piorun kulisty

Abstrakt

Wielkie umysły zawsze uderzała ważność kwestyj kosmogonicznych. Za przykładem Herschlów, Laplaceów i tylu innych poszedł i Svante Arrhenius. Ostatnie jego dzieło, p. t. Ewolucya światów, pełne jest pomysłowych rozważań, które, aczkolwiek tylko hypotetyczne, oparte
są na najnowszych wynikach badań naukowych. 

wszech p 100laty, 204-208