J. H. F. KOHLBRUGGE I PIERWSZE ANTYRASISTOWSKIE TEORIE ANTROPOLOGICZNE
vetulani, 209-212

Słowa kluczowe

antropologia
Kohlbrugge

Abstrakt

Każda nacja, każda grupa ludzka ma poczucie odrębności i wyższości nad innymi. Wydaje się, że celowali w tym Chińczycy, uważając wszystkich innych za barbarzyńców. Podobne poglądy – wiara w wyższość własnej rasy – panowały u Japończyków. Rzymianie z pogardą 
traktowali nie-Rzymian, nadając im pogardliwy w ich mniemaniu epitet “brodacze” (barbares).

vetulani, 209-212