MAZURY – WEHIKUŁ CZASU
olszowska, mazury - wehikul czasu, 220-224

Słowa kluczowe

Mazury
wodniaki
Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Abstrakt

Mazurska legenda głosi, że przed tysiącami lat w tej krainie żyła piękna olbrzymka, która nosiła na szyi sznur wspaniałych pereł. Kto raz te perły zobaczył, zapominał o swoich kłopotach.

olszowska, mazury - wehikul czasu, 220-224