Malcolm Largen, Stephen Spawls: The Amphibians and Reptiles of Ethiopia and Eritrea

Abstrakt

Właśnie ukazał się przewodnik do płazów i gadów Etiopii i Erytrei (dawniej jej północna prowincja), a więc rejonu Afryki, który jest jednym z najsłabiej poznanych pod względem herpetologicznym. Jak zaznaczyli autorzy na wstępie książka jest pierwszą próbą zebrania w jednym tomie pełnej wiedzy o herpetofaunie tych krajów. Częściowo oparli się w niej na swoich przeglądowych i szczegółowych artykułach  publikowanych głównie w Tropical Zoology. Odsyłają też do nich czytelników, którzy chcieliby dotrzeć do pełniejszego spisu literatury. 

sura, Malcolm Largen, Stephen Spawls The Amphibians..., 230