Ryszard Kamiński, Andrzej Małowiecki: Rośliny wodne i bagienne Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
kaczmarczuk, Ryszard Kamiński, Andrzej Małowiecki Rośliny, 242-244

Słowa kluczowe

Kamiński
rośliny wodne
rośliny bagienne

Abstrakt

Celem obecnej publikacji, ukazującej się z okazji jubileuszu dwóchsetlecia Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu, jest przedstawienie historii kolekcji wodnych i bagiennych tej zasłużonej placówki od czasów najdawniejszych do współczesnych. Składa się ona, poza wstępem, z ośmiu znacznie rozbudowanych rozdziałów.

kaczmarczuk, Ryszard Kamiński, Andrzej Małowiecki Rośliny, 242-244