Teoria wodna wybuchów wulkanów
Wszechswiat p 100 laty, 300-304

Słowa kluczowe

wulkany
Mezopotamia
Stanisław Pietruski
wodorosty

Abstrakt

Najbardziej imponującem, a zarazem strasznem zjawiskiem geologicznem, którego bilans często obliczany bywa na tysiące istnień ludzkich, obok trzęsień ziemi, jest wybuch wulkanu. Toteż od początków cywilizacyi  ludzkiej widzimy próby ujęcia tych tajemniczych zjawisk
w jakieś tłumaczenie, a obok mistycznych wierzeń bezradnego i bezbronnego wobec nich człowieka, już w starożytnej Grecyi i Rzymie rodzą się pierwsze mniej lub więcej udatne hypotezy wulkanologiczne.

Wszechswiat p 100 laty, 300-304