Grabowski Michał, Jaskuła Radomir: Polska. Gady, płazy i ryby. Encyklopedia ilustrowana
blazuk, Grabowski Michał, Jaskuła Radomir Polska..., 320-322

Słowa kluczowe

Grabowski
Polska
gady
płazy
encyklopedia

Abstrakt

W recenzowanej książce mającej charakter albumowy zawarto informacje o krajowych gatunkach płazów, gadów oraz rybach, przy czym uwzględniono wszystkie gatunki herpetofauny, w tym niedawno odkrytego na południu kraju zaskrońca rybołowa Natrix
tessellata. Z uwagi na znacznie bogatszą ichtiofaunę opisano jedynie część gatunków.

blazuk, Grabowski Michał, Jaskuła Radomir Polska..., 320-322