LAUREACI MEDALU IM. MARII MARKOWICZ-ŁOHINOWICZ ZA PRACE OPUBLIKOWANE W LATACH 2008−2010
gradzinski, urban, medal im, marii markowicz, 328

Słowa kluczowe

Medal Marii Markowicz-Łohinowicz
laureaci

Abstrakt

Medale im. Marii Markowicz-Łohinowicz przyznawane są przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika autorom i redaktorom najlepszych publikacji naukowych z zakresu speleologii i badań krasu, które ukazały się i są oceniane w okresach trzyletnich. Kandydatów do Medalu wskazuje Komisja Medalu powoływana przez Zarząd Główny Towarzystwa, na wniosek Zarządu Sekcji Speleologicznej PTP.

gradzinski, urban, medal im, marii markowicz, 328