NEUTROFILE – NIEUSTRASZENI POGROMCY PATOGENÓW
pijanowski, chadzinska, neutrofile, 112-117

Słowa kluczowe

neutrofile
granulocyty obojętnochłonne
zapalenie
patogen
sieci neutrofilowe

Abstrakt

Neutrofile, zwane inaczej granulocytami obojętnochłonnymi lub leukocytami polimorfonuklearnymi (ang. polymorphonuclear leukocytes, PMN) są najliczniejszymi komórkami układu odpornościowego  krążącymi we krwi i stanowią aż 50–70% wszystkich leukocytów. W ciągu jednego dnia w stanie fizjologicznym produkowane jest ok. 1011 neutrofili. Proces  tworzenia leukocytów, określany jako granulocytopoeza odbywa się w szpiku kostnym, gdzie neutrofile powstają  z multipotencjalnych komórek macierzystych. Ze szpiku kostnego PMN dostają się do krążenia, w którym żyją 7–10 godzin, po czym umierają przeważnie na drodze apoptozy (programowana śmierć komórkowa). Neutrofile są komórkami ostatecznie zróżnicowanymi i nie są zdolne do namnażania się.

pijanowski, chadzinska, neutrofile, 112-117