PLEŃ – „PEŁZAJĄCY WAŻˮ
blazuk, plen, 137-138

Słowa kluczowe

pleń
robak hufcowy

Abstrakt

Dnia 4 lipca 1999 r. około godz. 6.00 nad ranem, na ścieżce leśnej południowego stoku Otrytu w okolicy Sękowca (Ryc. 1) na terenie Bieszczadów Zachodnich miałem okazję zaobserwować plenia.

blazuk, plen, 137-138