Pierwsze 30 lat Wszechświata
wszechswiat p100laty, 141-148

Słowa kluczowe

Czasopismo Wszechświat
Darwin
ryby
Mars
szarańcza

Abstrakt

Zmienić kierunki i upodobania danego społeczeństwa, wdrożyć nieznane poprzednio dążności, zwrócić siły do uprawy pól przez czas długi leżących odłogiem, to sprawa niełatwa dla każdego narodu. O ileż trudniejsza dla narodu, który, w przeważanej swej części  pozbawiony  śladów nawet samodzielności politycznej i obywatelskiej,  nie rozporządza całym arsenałem niezbędnych potem środków, wszystko zdobywać musi na drodze wysiłków osobistych, walcząc nieustannie z tysiącem przeszkód najrozmaitszych, potykając się co chwila o własny brak wyrobienia i o łatwe wobec ciężaru zadania zniechęcenie najlepszych swoich jednostek.

wszechswiat p100laty, 141-148