240-GODZINNY DZIEŃ - WYPRAWA DO ARCHANGIELSKA
homa, archangielsk, 154-158

Słowa kluczowe

Rosja
Archangielsk

Abstrakt

W lipcu 2011 r. wraz z kilkoma studentami Wydziału Biologii (UAM) i prof. UAM Lechem Urbaniakiem wyruszyliśmy na wyprawę naukowo-techniczną do Archangielska. Wyprawa była zorganizowana w ramach wymiany studenckiej między Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Uniwersytetem Pomorskim im. Łomonosowa w Archangielsku.

homa, archangielsk, 154-158