NOWE UZALEŻNIENIA XXI WIEKU
Filip, nowe uzaleznienia, 87-94

Słowa kluczowe

uzależnienie
diagnoza uzależnień
substancje psychoaktywne
cykl uzależnienia
internet

Abstrakt

Uzależnienie to choroba ośrodkowego układu nerwowego dotycząca zaburzeń fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród których przyjmowanie substancji lub grupy substancji dominuje nad innymi zachowaniami, które miały poprzednio dla pacjenta wartość.

Filip, nowe uzaleznienia, 87-94