ZDROWIE PSYCHICZNE POLAKÓW – AKTUALNE ZAGROŻENIA
Heitzman, zdrowie psychiczne..., 94-97

Słowa kluczowe

zaburzenia psychiczne
zdrowie psychiczne
Polska
psychiatria
koszty leczenia

Abstrakt

Zapobieganie chorobom mózgu to priorytet ostatniej dekady. Nie budzi wątpliwości, że choroby i zaburzenia psychiczne są przejawem nieprawidłowości w pracy mózgu – organu decyzyjnego, najbardziej złożonego i nadal niecałkowicie poznanego. Zaangażowanie nauki w badania nad mózgiem korespondują z uwrażliwieniem na dostrzeganie niepełnosprawności człowieka związanej z jego psychicznym funkcjonowaniem. 

Heitzman, zdrowie psychiczne..., 94-97