MIGDAŁOWIEC ZWYCZAJNY ORAZ TRÓJKLAPOWY

Słowa kluczowe

migdałowiec zwyczajny
Amygdalus communis
migdałowiec trójklapowy
lecznictwo
migdał karłowaty

Abstrakt

Migdałowiec zwyczajny (Amygdalus communis), blisko spokrewniony z brzoskwinią, jest gatunkiem należącym do rodziny różowatych (Rosaceae). Trzeba jednak przypomnieć, że zgodnie z nowszym ujęciem taksonomicznym, uwidocznionym w Krytycznej liście roślin naczyniowych Polski, stanowi synonim gatunku Prunus dulcis, a ustalona właściwa nazwa nasza to śliwa migdał.