NA POCZĄTKU BYŁO „WHITE”
Gorlich, Gorska-Andrzejak, white, 123-129

Słowa kluczowe

gen
geny
teoria dziedziczności
muszka owocowa
Drosophila melanogaster

Abstrakt

Wiek XX był świadkiem wielkiego pogłębienia wiedzy w naukach biologicznych, w tym także genetyki, która poznając naturę i działanie genów próbowała zrozumieć, czym właściwie jest życie i co gwarantuje jego ciągłość. Rozpoczęte w poprzednim stuleciu przez Grzegorza Mendla poszukiwania „cząstek dziedziczności”, nazwanych później „genami”, ostatecznie doczekały się wyjaśnienia ich lokalizacji i struktury, a także działania i sposobu dziedziczenia.

Gorlich, Gorska-Andrzejak, white, 123-129