WYBRANE GATUNKI DWULIŚCIENNYCH ZBOŻOWYCH CHWASTÓW SEGETALNYCH W POLSCE
Szczepka, chwasty segetalne, 140-141

Słowa kluczowe

dwuliścienne zboża
chwast
chwasty segentalne
Polska

Abstrakt

Flora polskich wsi ulega zmianom na naszych oczach. Coraz wyższa kultura rolnictwa, udoskonalenie metod zwalczania chwastów w uprawach oraz coraz powszechniejsze ich stosowanie przyczynia się do zanikania pewnej grupy roślin, która jeszcze kilkanaście lat temu była często widocznym elementem krajobrazu polskiej wsi. Tą grupą są tzw. chwasty segetalne, czyli rośliny pól uprawnych.

Szczepka, chwasty segetalne, 140-141