Magnetyzm zwierzęcy
Wszechswiat p100laty, 143-147

Słowa kluczowe

magnetyzm zwierzęcy
jeż
elektryczność
rakieta
sumak jadowity

Abstrakt

Zasadniczemi cechami badań naukowych są właściwy porządek, czyli odpowiednie usystematyzowanie badań i przyjmowanie hypotez tylko naukowych, to jest niebędących w sprzeczności z uznanemi prawdami naukowemi. 

Wszechswiat p100laty, 143-147