MAZURY MNIEJ ZNANE
Olszowska, Mazury mniej znane, 159-162

Słowa kluczowe

Mazury
Gągoł

Abstrakt

Wbrew potocznym wyobrażeniom i tendencjom masowej turystyki Mazury to nie tylko jeziora i żagle. To również region wyjątkowy pod względem krajobrazowo-  przyrodniczym, historycznym, architektonicznym i etnograficznym. To oblicze Mazur znają i podziwiają nieliczni.

Olszowska, Mazury mniej znane, 159-162