Małgorzata Bąk, Andrzej Witkowski, Joanna Żelazna-Wieczorek, Agata Z. Wojtal, Ewelina Szczepocka, Katarzyna Szulc, Bogusław Szulc: Klucz do oznaczania okrzemek w fitobentosie na potrzeby oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce
Sieminska, Małgorzata Bąk, Andrzej Witkowski, Joanna..., 164

Słowa kluczowe

Bąk
okrzemki
ekologia
wody polskie

Abstrakt

Bentos roślinny i zwierzęcy bardzo wyraźnie reaguje na zmiany zachodzące w zbiorowiskach wodnych. Okrzemki występują obficie we wszystkich typach wód; uważa się je za jedne z najlepszych wskaźników – spośród różnych grup systematycznych organizmów wodnych – służących do oceny warunków troficznych i sanitarnych. 

Sieminska, Małgorzata Bąk, Andrzej Witkowski, Joanna..., 164