Czy można zapobiec rozwojowi padaczki nabytej?
Lukasiuk, Bednarczyk, padaczka nabyta

Słowa kluczowe

padaczka
padaczka nabyta
układ nerwowy
drgawki
terapia przeciwepileptogenna

Abstrakt

Padaczka jest jedną z najczęstszych chorób mózgu. Szacuje się, że na padaczkę cierpi około 1% populacji,  czyli około 400 tys. osób w Polsce i około 50 mln osób na świecie. Choroba ta generuje znaczące koszty związane  z leczeniem, ale także poważne koszty społeczne.

Lukasiuk, Bednarczyk, padaczka nabyta