Neuronalne mechanizmy motywacji
Rodriguez-Parkitna, Cieslak, Lopata, Zygmunt, neuronalne mechanizmy motywacji

Słowa kluczowe

motywacja
mechanizmy neuronalne
behawioryzm
układ nagrody
modele zwierzęce

Abstrakt

Motywację można zdefiniować jako stan ukierunkowujący działanie na realizację konkretnych celów, związanych z zaspakajaniem potrzeb lub reakcją na czynniki środowiskowe. Kontrola nad motywacją wymaga ustalenia hierarchii potrzeb oraz oceny efektów potencjalnych działań. Potrzebne do tego są informacje o stanie fizjologicznym organizmu, o otoczeniu i powiązanych z nim doświadczeniach, możliwych w bieżącym kontekście działaniach i przewidywanych konsekwencjach.

Rodriguez-Parkitna, Cieslak, Lopata, Zygmunt, neuronalne mechanizmy motywacji