NEUROGENEZA W DOROSŁYM MÓZGU
Latacz, neurogeneza...

Słowa kluczowe

neurogeneza
mózg
układ nerwowy
neuronalne komórki macierzyste
regeneracja

Abstrakt

Jeszcze niedawno powszechnie panował pogląd, że powstawanie nowych komórek nerwowych nie zachodzi u osób dorosłych. Obecnie wiemy już jednak, że mózg posiada nerwowe komórki macierzyste,  z których mogą powstawać nowe, dojrzałe neurony i komórki glejowe.

Latacz, neurogeneza...