Czy darwinowska teoria ewolucji jest dogmatem współczesnej biologii , czy zmową elit ?
Lomnicki, darwinowska teoria ewolucji

Słowa kluczowe

Darwin
teoria Darwina
dobór naturalny
biologia ewolucyjna
ewolucja

Abstrakt

Aczkolwiek darwinowska teoria doboru naturalnego jest akceptowana na wszystkich liczących się w świecie uniwersytetach i we wszystkich liczących się pismach naukowych, to jednak jest ona przez wiele osób i środowisk kwestionowana lub wręcz odrzucana. Dlatego warto się zastanowić dlaczego uczeni uważają, że jest to uzasadniona teoria naukowa i rozważyć sprawę ewentualnej zmowy prowadzącej do jej powszechnej akceptacji.

Lomnicki, darwinowska teoria ewolucji