Kilarski Wincenty: Anatomia ryb.
Gwiazda, Kilarski Wincenty Anatomia ryb...

Słowa kluczowe

Kilarski
ryby
anatomia ryb

Abstrakt

W 2012 r. na rynek księgarski trafiła książka „Anatomia ryb” znakomitego cytologa i histologa, znawcy ultrastruktur komórkowych i mikroskopii elektronowej, emerytowanego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wincentego Kilarskiego. Dzieło to jest nowoczesnym podręcznikiem akademickim. Nie tylko stanowi rozwinięcie i uzupełnienie napisanej pół wieku wcześniej książki prof. Zygmunta Grodzińskiego „Anatomia i embriologia ryb”, ale jest nowym  pojrzeniem na zagadnienie anatomii najliczniejszej grupy kręgowców, jaką są ryby. Na światowym rynku jest stosunkowo niewiele publikacji dotyczących anatomii tej grupy zwierząt, dlatego warto zwrócić uwagę na tę książkę.

Gwiazda, Kilarski Wincenty Anatomia ryb...