CALOTROPIS PROCERA – EKSPANSYWNA, UŻYTECZNA ROŚLINA W SUCHYCH I GORĄCYCH OBSZARACH
medwecka-kornas, calotropis procera

Słowa kluczowe

Calotropis procera
roślina
Afryka
Azja
Maiduguri

Abstrakt

Do wielu zjawisk związanych z działalnością człowieka w przyrodzie należy ubożenie flory i fauny, a równocześnie rozprzestrzenianie się roślin i zwierząt, określanych – poza naturalnymi stanowiskami – jako synantropijne. Drugą grupę reprezentuje m.in. Calotropis procera na znacznej przestrzeni swego zasięgu geograficznego. Jest to okazała trwała roślina, która zwróciła moją uwagę w czasie pobytów  Afryce. Ma ona wiele cech, dzięki którym budzi szerokie zainteresowanie (o jakim świadczą m.in. dane  w Internecie).

medwecka-kornas, calotropis procera