METODY CHEMICZNEJ OBRONY U PTAKÓW
dylewski, chemiczna obrona u ptakow

Słowa kluczowe

obrona chemiczna
toksyny
toksyczne ptaki
Nowa Gwinea
ewolucja

Abstrakt

Zwierzęta stosują najróżniejsze strategie i taktyki, by nie stać się pokarmem drapieżników. Przykładami takich zachowań antydrapieżniczych są: odwodzenie drapieżnika poprzez udawanie, pokazywanie swojej siły, nękanie czyli mobbing, freezing czyli zastyganie, tanatoza – udawanie śmierci, kontrcieniowanie,  obrona zespołowa czy też wzajemne ostrzeganie się. Jednakże najbardziej zdumiewającą formą obrony zwierząt przed drapieżnikami jest wykorzystywanie  przez nie substancji trujących oraz wyewoluowanie specjalnych struktur tj. pazurów, harpunów, żądeł, kolców, zębów jadowych, a także gruczołów wydzielających substancje toksyczne.

dylewski, chemiczna obrona u ptakow