Klęska lasów sudeckich
mazurski, kleska lasow sudeckich

Słowa kluczowe

lasy sudeckie
choroby drzew
śmierć lasów
zanieczyszczenia
klęska środowiska

Abstrakt

W połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia zaobserwowano w lasach niemieckiego średniogórza przyspieszone obumieranie świerka (Picea excelsa), zwłaszcza w Harzu, które to zjawisko nazwano pod wpływem mediów prasowych Waldsterben (umieranie lasu). Ten niezwykle intensywny proces objął wkrótce Rudawy, czyli Góry Kruszcowe na pograniczu NRD i Czechosłowacji, a w 1978 r. stwierdzono go i po polskiej stronie Gór Izerskich. Równocześnie z szybko i masowo schnącymi drzewami stwierdzono pojawienie się w dużej ilości niewielkiego motyla wskaźnicy modrzewianeczki (Zeiraphera griseana/ Hb. 1799/).

mazurski, kleska lasow sudeckich