ZAPYLANIE ROŚLIN PRZEZ ZWIERZĘTA
dylewski, zapylanie roslin p zwierzeta

Słowa kluczowe

zapylanie
nasiona
kwiaty zoogamiczne
kwiaty entomogamiczne
malakogamia

Abstrakt

Zapylanie jest ekosystemowym procesem, który ewoluował przez miliony lat z korzyścią zarówno dla roślin jak i zwierząt. Zapylanie w głównej mierze  prowadzi do wytworzenia nasion, które następnie ulegają rozprzestrzenianiu oraz zapewnia zmienność genetyczną danego gatunku rośliny. Wytworzenie odpowiednich atraktantów, tj. nektaru, powabni czy ciałek jadalnych, wiąże się z kosztami energetycznymi, jakie roślina musi ponieść, by zapewnić jak najwyższą skuteczność przyciągnięcia zapylacza.

dylewski, zapylanie roslin p zwierzeta