Jak to jest z użytkami ekologicznymi?
olszowska, uzytki ekologiczne

Słowa kluczowe

użytek
ekologia
użytek ekologiczny
przyroda
Dyrektywa Siedliskowa UE

Abstrakt

Użytek ekologiczny jest obecnie jedną ze stosowanych form zabezpieczenia niewielkich obszarowo, ale cennych zasobów przyrodniczych. Na ochronę zasługują miejsca rozmnażania, jak i miejsca sezonowego przebywania różnych gatunków. Obszary takie wchodzą w skład korytarzy ekologicznych, ułatwiając swobodne przemieszczanie się osobników, umożliwiają wydawanie potomstwa i utrzymania różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

olszowska, uzytki ekologiczne