STWIERDZENIA MUCHY ROPUSZARKI LUCILIA BUFONIVORA, MONIEZ 1876 NA LUBELSZCZYŹNIE I W MAŁOPOLSCE
bonk, mucha ropuszarka...

Słowa kluczowe

mucha ropuszarka
Lubelszczyzna
Małopolska

Abstrakt

Mucha ropuszarka Lucilia bufonivora, Moniez 1876 jest przedstawicielem muchówek (Diptera) należącym do rodziny plujkowatych (Calliphoridae). W cyklu życiowym tego gatunku charakterystyczne jest pasożytnictwo larw w ciele płazów, głównie ropuchy szarej Bufo bufo, Linnaeus 1758. Jako żywicieli muchy ropuszarki wymienia się również inne gatunki płazów (w tym płazy ogoniaste np. salamandrę plamistą Salamandra salamandra, Linnaeus 1758), które są jednak znacznie rzadszymi ofiarami. 

bonk, mucha ropuszarka...