CHODY KONI A GENY
stefaniuk, chody koni a geny

Słowa kluczowe

koń
choroby koni

Abstrakt

Konie poruszają się trzema naturalnymi chodami: stępem, kłusem i galopem. Stęp jest najwolniejszym chodem konia. Gdy zwierzę porusza się po twardym podłożu, słychać jak każda kończyna z osobna uderza o podłoże – trzy nogi dotykają ziemi, a czwarta znajduje się w powietrzu. Kłus jest pośrednim chodem pod względem szybkości. W tym chodzie słychać  dwa takty. Dwie przeciwstawne nogi wykonująjednoczesny ruch i dwie jednocześnie wspierają się  o ziemię. Kolejnym chodem kategoryzowanym pod względem szybkości jest galop.

stefaniuk, chody koni a geny