Rocznica Galileusza
wszechswiat p100laty

Słowa kluczowe

Galileusz
symbioza
trzęsienia ziemi
fale radiowe
Kanał Panamski

Abstrakt

W lutym ubiegłym minęło lat trzysta piędziesiąt, kiedy geniusz pokrewny naszemu Kopernikowi ujrzał światło dzienne. Galileusz urodził się dnia 15-tego lutego 1564 roku w Pizie z rodziny należącej do ubogiej szlachty włoskiej. Ojciec muzyk na utrzymanie zmuszony był 
zarabiać lekcyami we Florencyi. Pierwsze lata Galileusz spędził w domu pod okiem ojca, który uczył syna łaciny, pragnąc przygotować go do słuchania medycyny. 

wszechswiat p100laty