HISTORIA ZAPISANA W MUSZLACH
brom, brachaniec, historia w muszlach

Słowa kluczowe

sklerochronologia
przyrosty
muszle
mięczaki

Abstrakt

Sklerochronologia (od gr. scleros – twardy + chronos – czas) to nauka zajmująca się fizycznymi oraz chemicznymi zmianami zachodzącymi w twardych tkankach bezkręgowców i kręgowców. Opiera się ona na modelach wzrostu odzwierciedlających roczne, miesięczne, tygodniowe, dobowe oraz krótsze okresy czasu. Wzorce te kontrolowane są przez zegary biologiczne, które następnie regulowane są przez czynniki środowiskowe oraz astronomiczne. Sklerochronologia jest nauką analogiczną do dendrochronologii, która poprzez badanie rocznych przyrostów drzew również stara się odtworzyć zmiany środowiska w czasie i przestrzeni. 

brom, brachaniec, historia w muszlach