KONCEPCJA REFUGIÓW GLACJALNYCH W EUROPIE
stojak, refugia

Słowa kluczowe

refugia glacjalne
Europa
zlodowacenie
rozmieszczenie gatunków
kryptyczne refugia północne

Abstrakt

Trwające ponad 100 tysięcy lat ostatnie zlodowacenie, spowodowane zmianami w nasłonecznieniu Ziemi związanymi z periodycznymi wahaniami parametrów orbity ziemskiej, wywarło olbrzymi wpływ na obecne rozmieszczenie gatunków ssaków w Europie. Zlodowacenie to obejmowało sześć okresowych oziębień (tzw. zdarzeń Heinricha), z których najmłodsze (H1) znane jest jako LGM (ang. Last  Glacial Maximum – maksimum ostatniego zlodowacenia, trwające około 27,5–19 tysięcy lat temu) oraz kilkadziesiąt ociepleń (trwających ok. 1500 lat każde, tzw. zdarzenia Dansgaarda-Oeschgera), z temperaturami podobnymi do tych współcześnie panujących w Europie środkowej.

stojak, refugia