KOLCZURKA KLAPOWANA (ECHINOCYSTIS LOBATA) – GATUNEK OBCY O DUŻEJ INWAZYJNOŚCI
dylewski, mackowiak, kolczurka klapowana

Słowa kluczowe

kolczurka klapowana
Echinocystis lobata
gatunek inwazyjny
związki allelopatyczne
medycyna naturalna

Abstrakt

Postępujący rozwój naszej cywilizacji stanowi duże zagrożenie dla środowiska naturalnego. Wszelka działalność człowieka przyczynia się w dużej mierze do niszczenia i przekształcania naturalnego bogactwa, prowadząc do wymierania roślin i zwierząt, co w konsekwencji skutkuje zmniejszeniem światowej bioróżnorodności. Jedną z przyczyn dość istotnie wpływającą na rodzime gatunki fauny i flory jest rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych, szczególnie tych pochodzących z obszarów o zbliżonych warunkach klimatycznych.

dylewski, mackowiak, kolczurka klapowana