Karol Robert Darwin - WSPOMNIENIE POŚMIERTNE skreślił A. Wrześniowski (opracowanie Jerzy Vetulani)
wszechswiat p100laty Darwin

Słowa kluczowe

Darwin
Darwinizm
powstawanie gatunków
wspomnienie

Abstrakt

Karol Darwin obszernym i głębokim swym poglądem na istoty ożywione zmienił nasze zapatrywanie się na wzajemny stosunek tych istot i przedstawił je w nowem zupełnie świetle, jednem słowem z gruntu zreformował nauki bijologiczne, wlewając w nie nowe życie i otwierając nowe dziedziny badania. Daleko sięgające pomysły Darwina niesłychany wpływ wywarły na nauki bijologiczne, oraz w wysokim stopniu zajęły umysł nietylko fachowych przyrodników, ale nadto całego, można powiedzieć, ogółu, chociażby nieco myślących ludzi.

wszechswiat p100laty Darwin