W POSZUKIWANIU RELIKTÓW NAJSTARSZYCH GÓR W POLSCE – CZYLI O GÓRACH PIEPRZOWYCH RAZ JESZCZE (REGION ŚWIĘTOKRZYSKI)
naglik, gory pieprzowe

Słowa kluczowe

Góry Pieprzowe
Świętokrzyskie
wybór naturalny
relikt

Abstrakt

Zaledwie 3-kilometrowy spacer dzieli mieszkańców Sandomierza od pewnego niezwykłego miejsca – Gór Pieprzowych (popularnie zwanych „Pieprzówkami”), które budzą żywe zainteresowanie już przez  wzgląd na swą egzotyczną nazwę (Ryc. 1). To rejon, gdzie osobliwości przyrody ożywionej współwystępują, w nietypowym kontekście geologicznym,  z formami przyrody nieożywionej, tworząc wyjątkowy ekosystem, skrywający wciąż sporo tajemnic z zakresu nauk przyrodniczych.

naglik, gory pieprzowe