E-PRZYRODNIK: BIORÓŻNORODNOŚĆ ZESPOŁÓW DUŻYCH SSAKÓW LEŚNYCH POŁUDNIOWEGO PODLASIA
stojak, e-przyrodnik

Słowa kluczowe

Podlasie
ssaki
e-przyrodnik
bioróżnorodność

Abstrakt

W województwie Podlaskim prowadzono przez ostatnie półtora roku niezwykle innowacyjne zajęcia, organizowane przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, w ramach sponsorowanego przez Ministerstwo  Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu „Ścieżki Kopernika”.

stojak, e-przyrodnik