INWAZYJNY ARLEKIN – BIEDRONKA AZJATYCKA
M. Wiorek, Inwazyjny arlekin

Słowa kluczowe

Arlekin
biedronka azjatycka
Harmonia axyridis
chrząszcz
szkodniki
inwazyjność
różnorodność biotyczna
harmonina
antybiotyki

Abstrakt

Arlekin lub biedronka azjatycka, Harmonia axyridis, pochodzi z Dalekiego Wschodu. W celu zwalczania szkodników chrząszcz ten został introdukowany w różne zakątki świata, gdzie ostatnio się bardzo szybko rozprzestrzenia i sprawia ludziom pewne problemy, także w Polsce. W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze fakty o nim, wskazując na trudności w poprawnym oznaczaniu gatunku, inwazyjność, zagrożenia dla różnorodności biotycznej, naturalnych wrogów, dokuczliwość dla ludzi, ale także pewne cechy dobroczynne. Arlekin największą uwagę ludzi przyciąga jesienią, kiedy masowo gromadzi się w zabudowaniach, czasem kąsając i wywołując alergię. Uszkadza on też owoce, a najbardziej uciążliwy jest w winnicach. Jego negatywny wpływ na różnorodność biotyczną uwidacznia się wyraźnym spadkiem liczebności populacji niektórych gatunków biedronek krajowych. Niezwykła zmienność aposematycznego ubarwienia, szeroka baza pokarmowa, wysoka rozrodczość, względnie mało naturalnych wrogów oraz odporność na pasożyty ułatwiają temu gatunkowi ekspansywną inwazję i zasiedlanie nowych obszarów. Oprócz pożerania szkodników biedronka azjatycka może służyć ludziom również wieloma białkami przeciwdrobnoustrojowymi oraz alkaloidem harmoniną, które są w jej hemolimfie. Niektóre z tych substancji zostały już przetestowane laboratoryjnie i możliwym jest, że wkrótce mogą zostać wykorzystane szerzej w medycynie, zwłaszcza, że obecnie co raz więcej drobnoustrojów jest opornych na konwencjonalne antybiotyki.

M. Wiorek, Inwazyjny arlekin