PYŁEK – CO NAM MÓWI?
skreczko, Brom, Wolny, Brachaniec, pylek...

Słowa kluczowe

pyłek
rośliny
palinologia
analiza pyłkowa
badania palinologiczne

Abstrakt

Pyłek roślin rozsiewany jest od milionów lat, naukowcy oceniają, że produkcja pyłku pochodzącego z południowej i środkowej Szwecji wynosi ok. 75 tys. ton rocznie w latach wzmożonego pylenia. Badania aeropalinologiczne wykazują, iż produkcja pyłku żyta przypadająca na m2 wynosi ok. 1270 mln. Pomimo swych niewielkich rozmiarów (ok. 0,01–0,2 mm) ma ogromne znaczenie dla człowieka i środowiska.

skreczko, Brom, Wolny, Brachaniec, pylek...